Missie en visie

Missie

Wij streven naar een duurzaam beter leven van vrouwen in Kenia door middelbaar onderwijs op hoog niveau aan te bieden.

Ons doel is om in 2025 onze projecten onafhankelijk te laten zijn van sponsorinkomsten. 

Visie

Sterke, hoogopgeleide vrouwen zullen de ontwikkeling van het land positief be├»nvloeden.Onze projecten zijn allen gericht op de toekomst van Kenia. 

Wij zijn ervan overtuigd, dat ontwikkelingssamenwerking alleen effect zal sorteren als je langdurig betrokken blijft bij de projecten. 

Wij streven naar geringe overheadkosten, het aspect waarmee het VDT zich het meest onderscheidt van andere organisaties. Geen kantoor,- vergader,- reis,- en verblijfkosten. Circa 96% van het beschikbare geld wordt dan ook daadwerkelijk besteed aan onze projecten. Dit is (helaas) uniek in de wereld van ontwikkelingssamenwerking en juist dat blijkt voor veel sponsors een reden om het Verkaart Development Team te steunen.

Meld u aan voor de VDT nieuwsbrief!