Become a friend of VDT

U wordt vriend van het VDT door maandelijks een bijdrage te geven van tenminste € 15,= op bankrekeningnummer NL36RABO0143166557 / BIC : RABONL2U t.n.v. Verkaart Development Team te Den Haag

Sign up for the VDT newsletter!